ForssaTV

 

Wahren-opisto on saanut vuosille 2019 ja 2020 Opetushallituksen avustusta vaikuttavuus- ja digitalisaatio-hankkeille. Vaikuttavuus-hankkeella pyritään lisäämään opiston vaikuttavuutta seudulla mm. internetin tarjoamin mahdollisuuksin.

Osana Vaikuttavuuden parantaminen digitaalisten menetelmien avulla -hanketta elvytetään paikallista tv-toimintaa Forssavision jalanjäljissä.  Tämän uuden lähetysformaatin,  ForssaTV:n, ohjelmat suoratoistetaan (eli striimataan).

 

Tulevat lähetykset:

19.02.2020 kello 17.30: ”Onko Forssan keskustaa enää mahdollista elävöittää vai onko siitä tulossa syrjäkylä?”

  • Riikka Riihimäki, (Forssan Yrityskeskuksen eli Fykkin toimitusjohtaja) 

  • Kauko Nyström, (pitkän linjan yrittäjä torin laidalta)

  • Satu Järvinen (Kirkassilmä-yrittäjä niin Forssan kuin Loimaan keskustassa)

  • Jari Vesander (entinen päivittäistavarakauppias keskustasta ja Forssa Eläväksi ja Kauniiksi-yhdistyksen varapuheenjohtaja).

     

Tallenteet (linkki): 

  • 22.10.2019 Makasiininranta
  • 19.11.2019 Miksi Forssan seutu ei houkuta?
  • 17.12.2019 Mikä tekee joulusta joulun?
  • 22.1.2020 klo 17.30  Kolmannen sektorin erityisesti yhdistystoiminnan tulevaisuus seudullamme – mistä uusia tekijöitä ja toimijoita? 

 Forssan lehden artikkeli marraskuussa 2019

Sananvapauslain mukaan verkkojulkaisuilla tulee olla vastaava toimittaja. Vastaavan toimittajan tehtävistä ja vastuista säädetään sananvapauslaissa.

ForssaTV:n vastaavana päätoimittajana toimii Wahren-opiston rehtori Simo Veistola, simo.veistola@forssa.fi

Wahren-opisto
Wahreninkatu 11 B
30100 Forssa

Avoinna työkauden aikana:
ma 9.00-11.00 ja 13.00-16.00
ti-pe 9.00-11.00 ja 13.00-15.00

 
Puhelin
(03) 4141 5390
Sähköposti wahrenopisto@forssa.fi