ForssaTV

 

Wahren-opisto on saanut vuosille 2019 ja 2020 Opetushallituksen avustusta vaikuttavuus- ja digitalisaatio-hankkeille. Vaikuttavuus-hankkeella pyritään lisäämään opiston vaikuttavuutta seudulla mm. internetin tarjoamin mahdollisuuksin.

Osana Vaikuttavuuden parantaminen digitaalisten menetelmien avulla -hanketta elvytetään paikallista tv-toimintaa Forssavision jalanjäljissä.  Tämän uuden lähetysformaatin,  ForssaTV:n, ohjelmat suoratoistetaan (eli striimataan).

 

Tallenteet (linkki): 

  • 22.10.2019 Makasiininranta
  • 19.11.2019 Miksi Forssan seutu ei houkuta?
  • 17.12.2019 Mikä tekee joulusta joulun?
  • 22.1.2020  Kolmannen sektorin erityisesti yhdistystoiminnan tulevaisuus seudullamme – mistä uusia tekijöitä ja toimijoita? 
  • 19.2.2020 Onko Forssan keskustaa enää mahdollista elävöittää vai onko siitä tulossa syrjäkylä?”

 Forssan lehden artikkeli marraskuussa 2019

Sananvapauslain mukaan verkkojulkaisuilla tulee olla vastaava toimittaja. Vastaavan toimittajan tehtävistä ja vastuista säädetään sananvapauslaissa.

ForssaTV:n vastaavana päätoimittajana toimii Wahren-opiston rehtori Simo Veistola, simo.veistola@forssa.fi

Wahren-opisto
Wahreninkatu 11 B
30100 Forssa

Avoinna työkauden aikana:
ma 9.00-11.00 ja 13.00-16.00
ti-pe 9.00-11.00 ja 13.00-15.00

 
Puhelin
(03) 4141 5390
Sähköposti wahrenopisto@forssa.fi